تصفح

Comune di
Collegno
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

27/05/2019     Refezione Scolastica
menu mese di giugno 2019 per sc secondarie

Potete scaricare il menu del mese di giugno 2019 per scuole secondarie

menu mese di giugno 2019 per sdc secondarie

27/05/2019     Refezione Scolastica
menu mese di giugno 2019 sc infanzia primarie

Potete scaricare il menu del mese di giugnio 2019 per scuole infanzia  primarie e inizio centri estivi

menu mese di giungo 2019 per sc infanzia e primarie

24/05/2019     Refezione Scolastica
menu pizza per scuole

Martedì 28 Maggio ci sarà la pizza per la scuola Primaria Cattaneo

menu pizza per scuole

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى